LKAB skylt huvudnivå

LKAB förbättrade resultatet under andra kvartalet. Foto: Lennart Håkansson

LKAB gjorde miljardvinst andra kvartalet

Luleå LKAB:s rapport för andra kvartalet visar ett rörelseresultat på 1.166 miljoner kronor. Samma kvartal i fjol var det -277 miljoner.

Omsättningen blev 5.7 miljarder, mot andra kvartalet i fjol då den var 3,8 mijarder.

Orsaken till förbättringen är främst ett högre järnmalmspris, i synnerhet på den förädlade pellets som utgör 84 procent av LKAB:s leveranser.

I synnerhet i början av perioden var järnmalmspriset högt, 79 dollar per ton, för att sedan sjunka till 54 dollar. Snittet för perioden blev ett pris på 63 dollar per ton. Samma kvartal i fjol var snittpriset 56 dollar. Prisskillnaden mellan fines och förädlad pellets fortsätter att vara hög.

– LKAB har tre strategiska prioriteringar: högförädlade produkter, en högproduktiv gruvproduktion samt energi – och klimateffektiva processer. Mot bakgrund av marknadsutvecklingen de senaste åren, är LKAB:s tydliga ambition att öka flexibiliteten på alla fronter för att bättre följa konjunkturer. Att vi investerar i goda tider och har förmågan att bromsa och försvara kassaflödet i sämre tider är ett tydligt exempel på det, säger LKAB:s vd och koncernchef Jan Moström i ett pressmeddelande.

Produktions­volymen uppgick till 6,3 (6,1) miljoner ton och leveranserna till 6,6 (6,7) miljoner ton under andra kvartalet.

Annons