Nyab grundar kunskapshuset i Gällivare

Nyab har fått kontrakt inom samtliga affärsområden i centrala Gällivare. Foto: Nyab

Nyab grundar kunskapshuset i Gällivare

Gällivare Nyab Sverige AB har fått i uppdrag att bygga grund och stomme för nya kunskapshuset i Gällivare, ett kontrakt värt 30 miljoner kronor.

Uppdragsgivare är Gällivare kommun som bebygger kvarteret Nya skolan 6&7 i centrala Gällivare, sammanlagt 22.600 kvadratmeter.

Nyab har redan en entreprenad på tomten som gäller spontning, schaktning och rivning. I och med det nya kontraktet har Nyab på samma ställe tre kontrakt inom samtliga affärsområden: anläggning, special och bygg.

-Samhället omvandlas. Vi vill vara med och utveckla det, att bygga för Gällivare kommun är en del av vår affärsplan och vi ska nu visa vilka vi är och vilken kvalitet vi håller även på byggsidan. Just detta projekt är en riktig utmaning med ett stort samhällsintresse och en forcerad tidplan, säger Johan Rahkola, affärsområdeschef bygg på Nyab.

- Vi är sedan tidigare en etablerad och större aktör i Gällivare. Att kunna dra nytta av vår bredd och ta till vara på synergierna mellan våra respektive affärsområden har varit en uttalad strategi, säger Johan Larsson, vd på Nyab.

 

 

Annons