Turistrekord i norr

Foto: Stuart Davis

Rekord för besöksnäringen i norr

Luleå Besöksnäringen i Norrbotten och norra Västerbotten slår rekord. Under 2016 omsattes 6,5 miljarder kronor, mot 6,1 året före. Här är listan på hur det gått i alla områdets kommuner.

Statistiken är framtagen med hjälp av TEM, turistekonomisk modell, som turistorganisationen Swedish Lapland Visitors Board redovisar.

– Swedish Lapland är på god väg mot målet om fördubblad omsättning och har ökat med 58 procent sedan 2010. Utmärkande för det senaste året är att även många destinationer på landsbygden visar en stark utveckling. Flera nya reseanledningar har skapats och nya företag har startats som attraherar allt fler långväga besökare, säger Erika Mattsson, vd på Swedish Lapland Visitors Board.

Under 2016 skapade besöksnäringen totala skatteintäkter på 645 miljoner kronor och en sysselsättningsökning på 9,4 procent jämfört med 2015. Det ger drygt 4.000 årsverken i området Swedish Lapland. Det är en fördubbling sedan 2000.

Sysselsättningsökningen under 2016 är högre än den nationella nivån, som ökade med 7 procent. 

Privatresenärer svarade för 86 procent av omsättningen och affärsresenärer för 14 procent. Andelen utländska turister är stor och här dominerar Norge och Tyskland, medan resenärer från Kina står för den procentuellt största ökningen. Under 2016 redovisades 3,6 miljoner kommersiella gästnätter.

Swedish Lapland Visitors Board är en organisation som företräder besöksnäringen i Norrbottens läns alla kommuner plus Skellefteå och Sorsele kommuner.

Så här blev 2016 i destinationen Swedish Laplands kommuner:

Turistomsättning i kommunerna

Annons