Rikshem vill riva och bygga nytt

Luleå Rikshem vill riva Ica-butiken på Kallkällan för att bygga ny butik och två bostadshus, skriver Norrbottens Media.

Den nuvarande butiken är i stort behov av renovering. Därför vill Rikshem riva den och utnyttja ytan som även rymmer en parkering till att bygga nytt.

Planen är att bygga en ny butikslokal, som också kan rymma andra näringsidkare, till exempel en restaurang. Rikshem vill också bygga två punkthus på sju och åtta våningar, med cirka 60 lägenheter. Parkeringsplatser ska byggas under jord.

Innan det kan bli verklighet krävs en ändring av detaljplanen. Enligt planchefen Annelie Granljung är Luleå kommun positiv till att Rikshem vill förnya området.

 

Annons
Koneo -worklife -620x 320
Annons
Konferens