Hedersdoktorer

Jan Lexell, Jenny B Osuldsen och Geoffrey Vining.

Snøhetta-arkitekt hedersdoktor i Luleå

Luleå Jenny B Osuldsen, arkitekt och delägare i det norska arkitekt- och designföretaget Snøhetta är en av de tre nya hedersdoktorerna vid Luleå tekniska universitet.

Hon har varit involverad i flera projekt i Norrbotten, som Treehotel i Harads och förslag på gestaltning av brandstationskvarteret i Luleå.

År 2006 var hon verkställande direktör på New York-kontoret för att etablera Snøhetta i USA. Snøhettas arkitekter har bland annat ritat minnespaviljongen vid Ground Zero i New York, det nya operahuset i Oslo och det prisade biblioteket i Alexandria.

De andra två hedersdoktorerna som promoveras i november är Jan Leksell och Geoffrey Vining.

Jan Leksell är uppvuxen i Luleå och i dag professor i rehabiliteringsmedicin vid Lunds universitetssjukhus och överläkare vid Skånes universitetssjukhus. Han var en av drivkrafterna vid uppbyggandet av Institutionen för hälsovetenskap i Boden, och senare Luleå och har under lång tid samarbetat med forskare vid Luleå tekniska universitet, främst inom rehabiliteringsområdet.

Geoffrey Vining är sedan 1999 professor vid Institutionen för statistik vid Virginia Tech-universitetet i USA och är en mycket meriterad och prisad forskare inom statistik. Han har varit gästprofessor vid Luleå tekniska universitet och har vid flera tillfällen efter det besökt universitetet för att ge doktorandkurser, agera opponent och betygsnämndsledamot vid disputationer.

Annons