Lena Hagman, Almega

Lena Hagman, chefekonom på Almega talade i Luleå under torsdagen. Foto: Lennart Håkansson

Uppsvinget i världshandeln chans för Norrbotten

Luleå Världshandeln har nu tagit rejäl fart för första gången sedan finanskrisen för nio år sedan. Det ger stora möjligheter för ett exportlän som Norrbotten.

Det sa Lena Hagman, chefekonom på arbetsgivarorganisationen Almega, när hon talade vid ett möte i Luleå på torsdagen.

- Äntligen så ökar nu världshandeln fortare än den globala tillväxten, säger Lena Hagman.

För ett exportlän som Norrbotten ger det stora möjligheter.

- Norrbotten kommer att gynnas av ökad efterfrågan på exportmarknaden. Det gäller inte bara gruv- och tillverkningindustrin, utan även tjänsteföretagen, säger Lena Hagman.

Tjänsteinnehållet i Sveriges export utgör 54 procent av landets totala export. Tjänsteexporten sker både direkt av tjänsteföretag, och indirekt genom de tjänster som tillverkningsindustrin köper för att klara sin export av varor.

Samtidigt som tjänsteinnehållet i exporten ökar, så ökar också den internationella konkurrensen från tjänsteföretag. Ett problem för både Sverige och Norrbotten är att möjligheterna till utveckling och export begränsas av brist på arbetskraft med rätt kompetens.

Mötet arrangerades av arbetsgivarorganisationen Almega som organiserar tjänsteföretagen och Svenskt Näringsliv i samarbete med Luleå kommun. Temat var exportmöjligheter och hur tjänstesektorn i Norrbotten kan utvecklas i en tid när strukturomvandlingen i näringslivet gör att tjänsternas betydelse ökar i alla sektorer.

Vid mötet deltog några lokala tjänsteföretag i en paneldebatt om möjligheter och problem för företag inom tjänstesektorn: Magnus Selberg, Nya Läroverket, Lisbeth Engelmark, Läkarhuset Hermelinen, Anders Hermanson, Bnearit och Anders Lilja, A.Lilja & Co. Deltog gjorde också Luleås kommunalråd Niklas Nordström och Matz Engman, Luleå Näringsliv AB, liksom Almegas näringspolitiske chef Ulf Lindberg.

Annons
Kontex -620x 320-Standard
Annons
hotell