Vattenfall bygger ut på Seskarö

Haparanda Vattenfall Eldistribution vill bygga en ny elnätsstation på Seskarö, skriver Haparandabladet.

Bolaget har ansökt om bygglov för en ny byggnad vid Industrivägen.

Den nya elnättstationen är en del av utbyggnaden och moderniseringen av elförsörjningsnäten i landet. I Haparanda kommun investerar Vattenfall Eldistribution totalt 11 miljoner kronor under åren 2016 och 2017, skriver Haparandabladet.

Ledningar ska vädersäkras genom isolering och nedgrävning i de områden som varit hårt drabbade av väderrelaterade strömavbrott.

I Haparanda kommun finns 5.701 anslutna elkunder, och ett elledningsnät som är 710 kilometer långt.

Annons