Camilla Sehlin (2)

Camilla Sehlin, Nyföretagarcentrum. Foto: Patrik Öhman, Yours

Krönika: Ensam är inte stark

Krönika Ensam är inte stark. Tillsammans kan vi åstadkomma mer, det visar inte minst framgångar i konsultbranschen och besöksnäringen, skriver Camilla Sehlin i en krönika.

Ensam är inte stark. Eller åtminstone inte starkast. Tillsammans kan vi åstadkomma mer. Det må vara en stor klyscha, men det stämmer ju. Detta gäller såväl i företagande som i förenings- eller privatliv, i denna krönika har jag valt att fokusera på det förstnämnda.

Letar du på synonymer till ordet konkurrent, hittar du termerna motståndare och rival, men du hittar även ord som medtävlare och medsökande. Jag skulle säga att du i många fall vinner mer på att välja prefixet ”med” istället för ”mot”.

Självklart ska du tänka - Vad gör de andra? Hur kan jag göra saker bättre än dem? Men jag tror att många företag och organisationer skulle nå ännu längre genom att i större utsträckning tänka mer inkluderande - Hur kan vi komplettera varandra? Vad kan vi göra tillsammans?

Förstå mig rätt - konkurrens är viktigt. Det gör att vi vässar oss, anstränger oss och förnyar oss. Det håller oss på tårna och i ständig rörelse. Utan konkurrens dör kreativitet och innovationsförmåga. Men det ena behöver inte utesluta det andra. Med kundens bästa i fokus borde vi inte istället sjösätta samarbeten tillsammans med våra ”konkurrenter”? 

Här tycker jag att konsultbranschen i Luleå har kommit ganska långt. På många håll ser jag hur konsulter som erbjuder liknande och kompletterande tjänster sträcker ut händer till varandra, initierar samarbeten, skapar kluster, paketerar gemensamma lösningar, anlitar varandra som underkonsulter och samlas under gemensamma varumärken eller bolag. Självklart är det delvis för att det kan generera fler affärer till en själv, men framför allt är det roligare, mer utvecklande och ger ett högre värde till kunden.

Även besöksnäringen i Norrbotten har gjort stora framsteg de senaste åren genom att samarbeta. När företag som till exempel erbjuder logi, aktiviteter och transporter sampaketerar sina olika erbjudanden skapas tydligare reseanledningar, högre värden för besökarna och bättre lönsamhet för våra lokala företag.

Ytterligare ett bra exempel är när flertalet av regionens kommunikationsföretag, går ihop och anordnar Norrbotten Media Week (NMW). Evenemanget vill lyfta fram den norrbottniska kreativiteten och lyckas årligen dra besökare från hela Sverige. Utan ett gemensamt initiativ och samarbete tvivlar jag på att arrangemanget blivit lika lyckat. 

Och vad vore vi, Nyföretagarcentrum Nord, om inte vi samarbetade med kommuner, näringsliv och alla andra aktörer som arbetar för vår målgrupp; de medborgare som vill driva företag? Det är just tack vare vårt och våra partners intresse av samverkan, som vi kan fortsätta skapa tillväxt via nya företag. 

Tror inte du också att vi kan nå längre om ännu fler jobbar tillsammans mot gemensamma mål och samarbetar? Oavsett vad just Du arbetar med, fundera över vilka samarbeten du kan ingå eller göra ännu bättre och märk sedan hur både du, ditt företag, dina kunder och regionen lyckas ännu bättre.

Camilla Sehlin, verksamhetsedare Nyföretagarcentrum Nord

Annons