Kalix Wind tar över vindkraftsparker

Haparanda/Kalix Det nybildade bolaget Kalix Wind AB tar över vinkraftverken på Seskarö och i Axelsvik.

Kalix Wind tar över efter det konkursade bolaget Kalix vind och dess dotterbolag Bottenviken vind.

Kalix Wind ägs av det svenska bolaget Straits International AB och schwiziska Fu-Gen Renewables SA.

– Vi är glada att ha genomfört en första affär tillsammans med Fu-Gen och vi arbetar nu för att göra ytterligare förvärv tillsammans. Avsikten är att nå en produktion på minst 100 GWh under de närmaste åren, säger Matthias Rapp, vd för Straits International.

Vindkraftsparkerna i affären är relativ små, på Seskarö i Haparanda kommun står fem vindkraftverk och i Axelsvik i Kalix kommun står tre.

De nya ägarna planerar att byta ut de ädre vindkraftverken mot nya. De befintliga är från  2006 (Seskarö) och 2011.