Malmbanan

Malmbanan. Foto: LKAB

Nytt projekt ska optimera Malmbanan

Kiruna En 20 år gammal idé ska testas och får 2 miljoner kronor från Vinnova, skriver Ny teknik.

Den stora trafikvolymen på Malmbanan har gjort att bland andra LKAB flaggat för behov av ett dubbelspår. Men en optimering av den befintliga trafiken kan ge en förbättring, tror bland andra Jan-Eric Nilsson, professor i transportekonomi på Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI.

Genom matematiska modeller och en optimeringsmetod som heter lagrange-relaxering hoppas projektet hitta en bättre trafikläggning. Metoden ska nu utvecklas och de första tidtabellerna inom projektet ska tas fram 2019 för utvärdering innan de eventuellt kan bidra till att optimera trafiken.

- Finessen med den nya metoden är att vi kan testa nästan hur många tidtabeller som helst. Vi har tillgång till stordatorer och får vi bara algoritmen att fungera kan vi köra en om dagen, säger Jan-Eric Nilsson till Ny teknik.

I projektet ingår även LKAB, Trafikverket, Rise Sics, SJ, IBM och Järnvägsbranschens samverkansförbund.

Annons
Kontex -Annons -860x 320
Annons
Konferens