SSAB sänker avkastningsmålet för att möjliggöra satsningar

Luleå SSAB:s styrelse har beslutat att revidera koncernens finansiella mål för att främja tillväxten och skapa större handlingsfrihet för strategiska initiativ.

Utdelningen ska utgöra 30-50 procent av vinsten efter skatt över en konjunkturcykel, mot tidigare 50 procent.

Nettoskuldsättningen ska normalt inte överstiga 35 procent (tidigare var det 30 procent). Målet om industriledande lönsamhet lämnas oförändrat.

Det är de uppnådda synergierna från samgåendet med Rautaruukki och andra kostnadsbesparingar som minskat kostnaderna och möjliggjort en ökad flexibilitet, skriver bolaget i ett pressmeddelande.