Västerbotten vill öka takten för Norrbotniabanan

Västenbotten Regionen ligger på regeringen för att få till en start med arbetet för sträckan norr om Skellefteå snarast.

Norrbotniabanan finns med i Trafikverkets förslag till en nationell transportplan för de kommande tio åren, men enligt Region Västerbotten väljer regeringen bort att göra klart banan till 2030 med en hänvisning till att finansiering saknas.

Region Västerbotten skriver i ett pressmeddelande att det finns flera skäl att starta planeringen av sträckan från Skellefteå till Luleå under 2020 eller 2021, samtidigt som regionen föreslår byggstart för sträckan mellan Dåva och Skellefteå.

Bland skälen som framförs finns en effektivare projektorganisation, lättare att hålla kvar kompetens och att banan inte når full nytta innan hela sträckningen är slutförd.

– Norrbotniabanan är viktig för norra Sverige, men även för resten av landet och Europa. Det finns en överenskommelse inom EU att den ska byggas, för allas bästa, och därför är det självklart att påminna regeringen om den ambitionen, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten, i pressmeddelandet.

Synpunkterna ingår i Region Västerbottens remissvar till Trafikverket på den nya nationella transportplanen.

Annons
Koneo -worklife -620x 320
Annons
Konferens