Bygge med byggkran

Luleå växer. Kronan byggs för 7.000 invånare. Foto: Lennart Håkansson

Luleå växte med 600 personer

Luleå Under 2016 växte Luleå med över 600 personer, enligt kommunens preliminära statistik. Det är den största befolkningsökningen sedan början av 1990-talet.

– Nu är vi snart 77.000 Luleåbor. Fler kommuninvånare är viktigt både för Luleås ekonomi och för att vi ska kunna fortsätta vara en stark tillväxtmotor för hela länet, säger kommunalråd Yvonne Stålnacke.

Befolkningsökningen beror delvis på ett positivt födelsenetto. Men den största delen av ökningen, cirka 75 procent, beror på inflyttning.

Totalt flyttade cirka 4.000 personer till Luleå under 2016 och cirka 3.500 flyttade ut. Ungefär en tredjedel av de nya Luleåborna kommer från Norrbotten, drygt hälften från övriga Sverige och cirka 15 procent från andra länder.

Under tisdagen kommer SCB med den officiella statistiken över Sveriges befolkning.

Annons