Lennart Håkansson 2

Lennart Håkansson, ansvarig utgivare av Affärer i norr.

Nu går Affärer i norr in på sitt fjärde år

Luleå Lennart Håkansson, ansvarig utgivare av Affärer i norr, skriver i årets första krönika om vad som varit roligast med Affärer i norr.

Nu går Affärer i norr in på sitt fjärde år.

Det har under tre år varit en intressant och rolig resa. Det allra bästa har varit att få uppleva att en idé håller, att en vision går att förverkliga. Att det i verkligheten blev som, eller bättre, än jag drömde om när jag startade. Jag visste inte hur det skulle gå, men jag visste att jag bara måste pröva en idé jag burit på en tid.

Den här erfarenheten har givit mig en djupare förståelse för vad som driver entreprenörer. Det är i de flesta fall inte att tjäna pengar. Det är lusten i förverkligandet av idéer och glädjen i skapandet av nya produkter och tjänster. Och uppleva att det lyfter och flyger. Och att tjäna pengar så det kan fortsätta och utvecklas.

Att inget är givet, att verkligheten hela tiden förändras och ställer krav på flexibilitet och anpassning, är självklart för entreprenörer. Att varje krona man tjänar kommer från kunder och beställare som har rätt att kräva motprestationer som uppfyller deras krav är också självklart.

Just därför är det entreprenörer och små nystartade och växande företag som är en av de viktigaste drivkrafterna för en bra samhällsutveckling.

Det roligaste med min verksamhet är att får träffa och skildra olika entreprenörer. Jag tror också att det bidrar till en bra samhällsutveckling om all denna positiva aktivitet i näringslivet uppmärksammas mer.

Önskan hos många att få veta mer om allt som sker bland företagare är nog främsta anledningen till att Affärer i norr tagits emot så väl. Ett kvitto på att idén med en regional affärssajt var en bra idé är att Affärer i norr sedan starten fått tre efterföljare i Luleå, Skellefteå och Umeå.

Norra Sverige har nu fyra redaktioner med sajter som bevakar näringslivet och företagsamheten. Det har i sin tur bidragit till att fler nyheter från näringslivet också letar sig in i de regionala nyhetstidningarna. Det är bra för utvecklingen i norra Sverige.

Affärer i norr har stegvis utvecklats med nya funktioner och nytt innehåll. Den utvecklingen vill jag fortsätta. Under fjolåret publicerades de första debattinläggen på sajten. Jag tar gärna emot fler. Det finns inget fast utrymme, men jag publicerar gärna debatt kring de frågor som Affärer i norr bevakar.

Välkomna att skriva alltså.

Och välkomna med synpunkter och förslag på förbättringar av Affärer i norr!

Min ambition är att Affärer i norr ska innehålla sådant som ökar kunskapen om och intresset för näringsliv och företagsamhet. En del i detta är krönikorna som publiceras på fredagar och som den här krönikan är säsongsstarten för.

Lennart Håkansson

Ansvarig utgivare för Affärer i norr

Annons