Aptum växer i Norrbotten

Norrbotten Säkerhetsföretaget tecknar flera nya avtal – har gått från 8 till 15 anställda i Norrbotten.

Aptum, med huvudkontor i Umeå, har vuxit kraftigt i Norrbotten och företaget ser enligt ett pressmeddelande möjligheter till att anställa fler i länet.

– Vi har fått förtroendet i många sammanhang och förmodligen behöver vi anställa ännu fler. Dels har vi många gruvuppdrag, dels uppdrag åt fastighetsbolagen Toppbostäder och Kirunabostäder. Till det ska läggas kommande uppdrag åt Region Norrbotten. Under 2016 har vi också dragit igång affärsområde Byggnadstekniskt brandskydd som bland annat handlar om brandtätning, säger platschefen Fredrik Schröder i pressmeddelandet.

Aptum har nyligen förlängt ett avtal med Boliden om brandskydd och skydd mot olyckor. Bolaget har också fått avtal med Region Norrbotten om leverans av brandsäkerhetsmaterial och service och underhåll av släckutrustning. Uppdraget gäller alla Region Norrbottens vård- och hälsocentraler, folktandvården samt sjukhusen i regionen, enligt pressmeddelandet.

Annons