Galären renoverar och bygger nytt

Skiss över nya huset sett från Varvsleden. Bild Tirsén & Aili Arkitekter.

Galären renoverar och bygger nytt

Luleå Fastighetsbolaget Galären renoverar kvarteret Gersen mellan Sandviksgatan och Varvsgatan i Luleå. Även ett nybygge ingår i planerna.

Det är ett helt bostadshus som renoveras, samtliga 34 lägenheter och gemensamhetsutrymmen. Renoveringarna utförs av Selbergs Entreprenad och sker i två etapper, och ska vara klart våren 2018.

Det finns också planer på ett nybygge i kvarteret. Det handlar om ett 5-våningshus med 18 lägenheter och en butik i hörnet Varvsleden-Varvsgatan. En detaljplan för kvarteret är under arbete.

Annons
620x 320-Korneo -3ed
Annons
QHL-380x 512-qhl -vidga -era -vyer