Galären säljer fastigheter för 276 miljoner

Luleå Galären meddelade under fredagen att man säljer nio fastigheter till fastighetsbolaget NP3.

Fastigheterna är på sammanlagt 24.500 kvadratmeter och har värderats till 276 miljoner kronor.

Fem av fastigheterna ligger på Storheden och de övriga vid Luleå tekniska universitet. I och med affären har Galären nu avyttrat alla sina fastigheter på Storheden.

- Det här är en affärsstrategiskt viktig försäljning, säger Galärens vd Gunnar Tåhlin. Vi avser att satsa ännu mer på våra fokusområden i Luleå från centrum till universitetet och även investera än mer i nyproduktion av bostäder då vi tror mycket starkt på Luleå som regioncentra.

Annons
Koneo -worklife -620x 320
Annons
Dundret -380x 512