SSAB stål

SSAB fortsätter att förbättra resultatet. Foto: Lennart Håkansson

SSAB fortsätter förbättra resultatet

Luleå SSAB fördubblade rörelseresultatet under andra kvartalet, jämfört med samma period i fjol.

Rörelseresultatet blev 1.205 miljoner kronor under perioden, jämfört med 592 miljoner i fjol. Resultatet efter finansnetto blev 914 miljoner kronor, mot 349 miljoner kronor andra kvartalet förra året.

Försäljningen ökade från 14.471 miljoner kronor i fjol till 17.115 miljoner under årets andra kvartal.

"Förbättringen jämfört med föregående kvartal beror främst på högre realiserade priser inom SSAB Europe och SSAB Americas. SSAB Special Steels bidrog till det förbättrade resultatet genom ett bättre kapacitetsutnyttjande och högre leveranser, dock motverkades detta av vissa produktionsstörningar i stålverket i Oxelösund" skriver vd och koncernchef Martin Lindqvist i en kommentar.

"Vi har nu gått in i nästa fas i att genomföra vår ”Taking the Lead”-strategi, där vi under 2016 lade plattformen för lönsam tillväxt. Vi har satt upp konkreta mål för 2020 för våra tillväxtinitiativ för höghållfasta stål och service. Utvecklingen under andra kvartalet ligger väl i linje med de långsiktiga målen."

 

Annons