Digitalisering byggen

Nu ska svenska byggplatser digitaliseras.

Nytt projekt för uppkopplade byggplatser

Luleå Luleå tekniska universitet ska i samarbete med Linköpings universitet och sju företag inom byggbranschen och telekomsektorn skapa ett projekt för digitalisering av svenska byggplatser.

Syftet är att leda en digitalisering av byggplatser i Sverige för att effektivisera byggindustrin.

– Byggbranschen är den industri med lägst digital mognad i Sverige idag. Nu har Sverige chansen att vidga framgångsrik digitalisering av process- och verkstadsindustrin till byggindustrin och därmed öka effektiviteten och hållbarheten inom svensk byggindustri, säger Lars Stehn, professor i träbyggnad vid Luleå tekniska universitet.

Han leder förstudieprojektet som ska landa i projektet Uppkopplad byggplats. I oktober fattar statliga Vinnova beslut om projektet som i så fall handlar om 40 miljoner kronor.

Sonymobile, Telia, NCC, Skanska, Ahlsell, Cementa och Design Evolution är redan klara att delta i projektet.

Annons