Wibax tyngre fordon

Ett företag som tidigare fått dispens för att köra med 74 tons bruttovikt är Wibax, på sträckan Kalix till Husum.

74 tons bruttovikt klubbad av riksdagen

Stockholm Sedan tidigare har 220 mil vägar föreslagits öppnas upp för tyngre lastbilar i Norrbotten och Västerbotten.

Efter riksdagens beslut att säga ja till regeringens förslag om en tyngre bärighetsklass, BK4, ligger nu bollen hos Trafikverket. I det tidigare arbetet har Trafikverket pekat ut 220 mil vägar i Norrbotten och Västerbotten som lämpliga.

Riksdagen valde att inte ta med en formulering i regeringsförslaget kring att den nya bärighetsklassen bara får användas där transport via järnväg eller sjöfart inte är möjlig.

- Vi är oerhört glada för effektivare transporter, minskade utsläpp, ökad trafiksäkerhet och bättre konkurrenskraft för våra företag i norra Sverige, säger Susanne Wallin, vd Norrbottens Handelskammare, i en kommentar till beslutet.

Annons