Massa-metall projekt

Massaindustrins avfall kan användas i metallindustrin

Luleå Swerea Mefos och SSAB är med i ett projekt som ska ta fram lösningar där restprodukter från pappers- och massaindustrin kan användas som råvaror i metallurgiska processer.

Vinnova har beviljat 10 miljoner kronor till projektet som leds av Swerea Mefos.

− Vi vill skapa ekonomiskt lönsamma lösningar på industrins utmaningar. Om det här faller väl ut kan svensk industri undvika deponi av 350 kiloton slam årligen, samt minska användandet av kalksten och fossila råvaror som koks och kol. Det i sin tur innebär en minskning av koldioxidutsläppen med 270 kiloton per år, säger professor Chuan Wang, projektledare.

Projektet koordineras och leds av Swerea Mefors, och övriga partner är KTH, Outokumpu Stainless, SCA Obbola, SP Processum, SSAB Special Steel, SSAB Merox, Stora Enso, Sveriges Lantbruksuniversitet, Swerea IVF och Volvo Powertrain.

Annons