Matz Engman

Matz Engman

Krönika: Tänk om vi hade ett Integrationsverk

Luleå Tänk om vi hade ett Integrationsverk och arbetade med kompetenssponsring, skriver Matz Engman i veckans krönika.

Kompetens som stannar kvar, flyttar in och integreras är en framgångsfaktor för tillväxt i Norrbotten.

Det är arbetstagarens marknad. Inte arbetsgivarens. Färska siffror visar att Sverige är hetast i Europa vad gäller arbetsmarknad och med den högsta andelen sysselsatta personer på 82,1 procent. För fortsatt tillväxt i Norrbotten gäller det alltså för företag att aktivt arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Norrbotten står inför utmaningen att hitta 41.000 nya medarbetare de kommande nio åren för att klara pensionsavgångar. Den svindlande siffran kommer från studien ”41.000 anställningar till och med 2025” av Thomas Ejdemo och Nils-Gustav Lundgren, Luleå tekniska universitet. För att fortsätta skapa tillväxt behöver vi bli fler. Många fler.

I samarbetet Boden-Luleå finns målet att växa med ca 1.000 nya invånare per år till och med 2025. Lägg till ca 1.000 personer i pensionsavgångar årligen i den regionen. Det innebär att vi ska klara av att hitta 2.000 nya personer årligen för att klara av pensionsavgångar och samtidigt behålla tillväxt i våra företag. 

Det är också hög tid att näringslivet börjar fundera på hur man jobbar med att vara en attraktiv arbetsgivare för att säkerställa att rekrytera rätt kompetens. De företag som inte hänger med riskerar att ha svårt med långsiktig överlevnad. I en tid där marknadsförändringar går allt fortare och global konkurrens ökar, hur ska de bolag som avser växa klara den utmaningen?

Det är minst sagt spännande utmaningar vi står inför. Jag är till naturen lösningsorienterad med en stark tilltro på samverkan så jag ser fram emot att vi tillsammans kan anta utmaningen att göra vår del av Sverige attraktivt på den globala arbetsmarknaden. Hur skulle det vara om vi hade ett ”integrationsverk”, om vi jobbade med ”kompetenssponsring” och än mer aktivt med tandemrekrytering och också med att få fler nyexaminerade akademiker från Luleå tekniska universitet att stanna kvar?

Tänk om vi kunde starta ett ”Integrationsverk” där målet är att säkerställa och validera kompetens snabbt och arbeta med att ”sälja in” dessa personer till praktik för att ge dem chans att visa upp sig så att chansen till en anställning ökar. Det kan vara ett sätt att påverka så att vi snabbar upp processen med att få in utlandsfödda i våra företag. 

Min gissning är att vi kommer att se mer av ”kompetenssponsring” framöver. Företag behöver engagera sig i utbildningsfrågor och även ”branschsponsrad” utbildning för både utlandsfödda och nya akademiker. Idrottssponsring har vi haft länge i Sverige för att öka försäljning och kompetenssponsring är viktigt för att öka konkurrenskraften. Näringslivet kan inte enbart i framtiden förlita sig på att statliga och kommunala skolsystem ska leverera rätt kompetens till företagen för att konkurrenskraft ska bestå eller öka.

När vi nu hittat rätt kompetens och talanger till våra företag behöver vi bli bättre på ”tandemrekrytering”, att skapa förutsättningar så att respektive till den vi rekryterar hittar ett jobb. Om respektive inte kommer in i nätverken och arbetslivet så är risken stor att man flyttar från oss. Här behöver vi skapa en gemensam ”softlanding” verksamhet för att ta tillvarata kompetens.

Varje år flyttar nyexaminerade akademiker från Luleå tekniska universitet och skapar konkurrenskraft i andra regioner. Det är självklart inte bra. I den här frågan finns det verkligen potential att göra skillnad. Luleå Näringsliv har sedan 2005 varit huvudman för projektet ExjobbLuleå där målet har varit att säkerställa att studenter kan skriva sina exjobb för företag i Luleå. Det har varit ett framgångsrikt sätt att exponera företag i regionen för studenter. I år har vi stängt ner projektet eftersom finansiering saknats. Ambitionen för kommande treårsperiod var att inte mäta antal förmedlade exjobb utan hur många akademiker som fått jobb och stannat kvar efter examen i regionens företag. Vi måste säkerställa att denna konkurrenskraft stannar hos företagen i Luleåregionen. Det är viktigt att vi får igång aktiviteter för bearbetning av företag att ta emot sommarjobbande akademiker redan år 1 på deras studier. Aktiviteter för mentorskap, praktik- och traineeplatser, exjobb, karriärstolar, IT bussar och matchmaking event mellan studenter och företag.

Det finns flera goda exempel, när det gäller rekrytering av ”hemvändare” till Luleåregionen (samarbetsnamn för Boden, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyn kommuner) har kommunerna i fem år samverkat genom olika aktiviteter i Stockholm, för att berätta om allt positivt som händer hos oss. Tillsammans med företag har vi arbetat med att at rekrytera familjer att flytta till lediga jobb i Luleåregionen. De har hittills varit ett bra utfall. På vårt senaste event Hemlängtan så hade 11 personer fått anställning i vår region. Lägg till i snitt 2,5 personer så har vi fått ca 28 nya invånare.


Vi kan redan skymta kompetenssponsring i Luleå. Ett antal IT företag avser att köpa utbildningsplatser för de som behöver komplettera sina programmeringskunskaper efter avslutad examen på LTU. Det gäller att öka anställningsbarheten för de studenter som behöver mer programmering efter sin utbildning.

Ska vi klara av att hitta 41.000 medarbetare i Norrbotten kommande nio år samt ett stort antal för att skapa tillväxt så får vi inte sitta och vänta på ”någon” som gör detta, utan alla måste vara med och kavla upp ärmarna och hjälpa till. Det är ju så att kompetens som stannar kvar, flyttar in och integreras det är en framgångsfaktor för tillväxt i Norrbotten.

Annons