Hållbar turism

Nu presenteras hur man arbetat med hållbar turism på fem ställen i Sverige, bland annat Kiruna.

Kiruna med i manual för hållbara destinationer

Kiruna Nu presenteras slutsatserna av projektet Hållbar destinationsutveckling, där Kiruna, Åre, Stockholms skärgård, Bohuslän och Vimmerby deltog.

I rapporten "Hur utvecklar vi hållbara turistdestinationer?" beskrivs hur de fem destinationerna arbetat för att utveckla samverkan och attraktiva produkter för utländska marknader utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

I publikationen sammanfattas resultat, slutsatser och rekommendationer som projektet resulterat i.

Syftet med projektet har varit att utveckla kunskap om hur företag och offentliga organisationer tillsammans kan utveckla hållbara och internationellt konkurrenskraftiga destinationer.

I projektet har de fem utvalda destinationerna samarbetat med Tillväxtverket som ledde och ansvarade för projektet mot Näringsdepartementet och regeringen. Tillväxtanalys, som är en analysmyndighet under Näringsdepartementet, och Visit Sweden har också deltagit. 

Annons