Helena Karlberg

Helena Karlberg gläds åt det nya projektet om platsinnovation.

Miljoner till projekt om platsinnovation

Piteå Luleå tekniska universitet och Piteå Science Park har beviljats 1,6 miljoner till projektet "Attraktiv stadskärna genom platsinnovativa synergier".

Det är Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF) och Handelsrådet som ger bidraget.

Syftet med projektet är att öka kunskapen om och utveckla koncept för en attraktiv stadskärna. Vilket kan ske genom synergier mellan handel och besöksnäring. Projektet tar avstamp i Piteå men ska också omfatta Kirunas stadsomvandling. ​

- Det känns fantastiskt att vi nu får möjlighet att engagera oss i ett ytterligare forsknings- och utvecklingsprojekt inom platsinnovation för att denna gång fokusera på utvecklingen av Piteås stadskärna och handel som även kan komma Kirunas nya centrum till gagn, säger Helena Karlberg, vd för Piteå Science Park.

Projektet bygger vidare på de kunskaper om platsinnovation som har utvecklats under flera år av Luleå tekniska universitet och Piteå Science Park.

Annons
Koneo -worklife -620x 320
Annons
hotell