Valeriy Vyatkin LTU

Valeriy Vyatkin, professor i kommunikations- och beräkningssystem vid LTU.

Nytt labb för framtidens fabriker

Luleå Ett nytt labb vid Luleå tekniska universitet ska visa hur tillverkningsindustrin kan bli smartare, mer energieffektiv och spara kostnader.

Det nya labbet på LTU är en testbädd för forskning om datorer och kommunikation för industrins behov.

– Om vi ska föra tillbaka tillverkningsindustrin till Europa måste vi göra tillverkningen smartare, mer energieffektiv och till en lägre kostnad än som varit möjligt tidigare. Vårt labb är ett verkligt ”maskinernas internet”, där olika enheter kan anslutas till ett fungerande system med mycket mindre ansträngning än hur det fungerar i dag. Med hjälp av 3D-simulering kan vi dessutom omedelbart se hur systemet kommer fungera, ungefär som i ett datorspel, säger Valeriy Vyatkin, professor i kommunikations- och beräkningssystem.

I labbet ska det finnas tre olika automationsområden: ett robotbaserat automationssystem, ett system för fastighetsautomation och så infrastruktur för energidistribution till fabriken. Dessa tre områden gör att labbet blir en perfekt testmiljö, enligt Valeriy Vyatkin. 

Annons
Koneo -worklife -620x 320
Annons
hotell