Pesula Årets gröna företag

Pesula Lantbruk fick LRF Norrbottens och Swedbanks pris Årets gröna företag. F r Herbert Nyman, ordförande LRF Norrbotten, Per Pesula, Pesula Lantbruk och Kari Erkheikki , Swedbank.

Pesula lantbruk blev Årets gröna företag

Haparanda Pesula Lantbruk i Övre Kukkola i Haparanda, utsågs till Årets gröna företag 2017 vid LRF Norrbottens regionstämma i Boden på tisdagen.

I motiveringen sägs att ”företaget kännetecknas av innovationslust, engagemang och hållbart tänkande. De visar därmed vägen för många andra bönder i Norrbotten”

Det helt ekologiska lantbruket ägs av Per och Åsa Pesula, med sönerna Vilhelm, 15 och Gustav, 18, som hjälper till. Gården har 60 kor och ungefär lika många ungdjur.

Foder odlas i form av vall på 240 hektar. Sedan 2010 odlar man också rybs och har byggt en anläggning för att pressa olja, som de säljer till olika återförsäljare, marknader och mässor.

Förutom till matolja används en del av oljan till bränsle, för att driva spannmålstorken. Restprodukten, efter att all olja pressats ut, omvandlas till foderpellets och blir till proteinrik mat till korna.

Pesulas är en av få norrbottniska lantbruk som odlar rybs.

– I takt med att mjölkgårdar läggs ned kan det bli intressant att istället för gräs odla rybs och sälja fröna direkt till foderförsäljare. På så vis kan vi samtidigt hålla landskapet öppet, säger Åsa Pesula.

Pesula Lantbruk har också en gårdsbutik och har börjat experimentera med framställning av senap.

Bakom utmärkelsen och prissumman på 10.000 kronor står LRF Norrbotten och Swedbank.

Övriga utmärkelser som delades ut vid stämman var:

Årets nötsköttsföretag blev Selets Bruksgård, Årets aktivitetspris gick till Hortlax LRF-avdelning. LRFs hedersutmärkelse, Silvernålen, tilldelades Mats Granberg, Roknäs och Britt-Mari Sandström, Österby.

Vid regionstämman omvaldes Herbert Nyman, Altersbruk, till ordförande.

Annons