Åsa Kardelind

Åsa Kardelind. Foto: Pernilla Andersson

Krönika: Gör rätt från början

Luleå Gör rätt från början, skriver Åsa Kardelind, innehavare av Juristfirman Kardelind i Luleå, i veckans krönika.

Jag tror de flesta av oss har det i oss. Vi vill undvika konflikter i de flesta sammanhang, inte minst i affärsmässiga sammanhang. Låt mig ge några exempel på varför det är bäst att göra rätt från början.

En företagare kom till mig som klient på advokatbyrån jag arbetade vid. Han hade inte fått betalt. Som uppfinnare och entreprenör var inte hans främsta fokus pappersarbete, men han var övertygad om att han och köparen var överens. Tyvärr skrevs inget avtal och det visade sig att de inte alls var överens. Det slutade med att motparten hade motkrav och det blev ingen vinst för någon av dem. Vi förlikades. Deras affärsmässiga relation blev inte bra efter det och rykten gick i småstaden. Parternas kostnader för juridiskt biträde översked det urspungliga kravet. Jag önskar att de hade skrivit avtal.

En arbetsgivare vid ett vårdboende ringde till advokatbyrån och sa att nu har vi avskedat X för att denne har tagit överblivna rotsaker från kylen. Som så ofta var det även andra konflikter som låg bakom. Den avskedade hade gått till facket. Mitt svar till arbetsgivaren var: ”Nu gäller det att hitta en förhandlingslösning. Ni har med stor sannolikhet inte grund för avsked. Det kan bli höga skadestånd”. Arbetsgivaren ville ha en mer stridbar jurist. Jag önskar att man ringt innan avskedet. Såväl avsked som uppsägning utan saklig grund kan medföra höga skadestånd.

Jag har arbetat som förbundsjurist i många år och har inte koll på hur många arbetstagare jag varit med om att ”köpa ut”. Hur många samtal jag fått om oskäliga klausuler i anställningsavtal eller antalet krav jag framställt rörande semesterersättning. Hur många så kallade samarbetsproblem jag hanterat. Det finns anställda som missköter sig. Det finns grunder för när en anställning kan avslutas, men flera juridiska procedurer att hantera innan en uppsägning blir korrekt enligt lag. Kanske finns någon högre chef i företaget som får gå på dagen, vilket är helt okej om det finns ett avtal som i lagens mening betraktas som ett VD-avtal.  Det finns timanställda som kan ses som tillsvidareanställda och många märkliga anställningsavtal som kan ifrågasättas.

Det är för företag ofta ett slöseri med pengar, effektivitet och mänskliga resurser att driva tvister om det inte är nödvändigt. För flertalet gäller det att hitta lösningar när tvister uppstår. För oss alla gäller det att förebygga så det inte blir tvister. Det kan gälla arbetsrätt och avtalsrätt, och även familjerätt.

Jag brukar säga att när jag möts av ett problem är juridiken ofta det minsta problemet. Resten är att via förtroende ta reda på vad som är det egentliga problemet och via förhandling komma fram till lösningar som alla blir nöjda med. Helst skulle jag vilja att alla gör rätt från början! I vart fall juridiskt.

En fin allhelgonahelg önskar jag er.

Åsa Kardelind

innehavare av Juristfirman Kardelind

Annons