Billerud Korsnäs får högsta betyg för hållbarhet

Kalix Billerud Korsnäs får utmärkelsen Guld av Eco Vadis för fjärde året i rad. Papperstillverkaren, med en fabrik i Karlsborg utanför Kalix, tillhör den bästa procenten av 30.000 bedömda företag.

Årets utvärdering visar att Billerud Korsnäs placerar sig i toppskiktet av samtliga företag i samma bransch, och dessutom tillhör den bästa procenten av samtliga bedömda företag oavsett bransch. Den visar också att Billerud Korsnäs i år förbättrat sig jämfört med tidigare utvärderingar.

– Eco Vadis bekräftar att vår hållbarhet ligger på en hög nivå och att vi har ett strukturerat arbete med miljö och arbetsförhållanden, tydliga riktlinjer i etiska frågor och ett systematiskt arbete med våra leverantörer, säger Bengt Brunberg, ansvarig för rapporteringen av hållbarhetsarbetet

Eco Vadis är det ledande systemet för utvärdering av leverantörers miljöaspekter, arbetsförhållanden, affärsansvar och underleverantörer. Systemet anlitas av multinationella varumärken med höga etiska ambitioner när de i sin tur utvärderar sina leverantörskedjor.

Annons