eldrivna kranar lastar sågade trävaror.jpg

Bild: Shorelink

Shorelink går över till fossilfritt

Piteå Shorelink byter ut bränslet i hela koncernen till fossilfritt drivmedel (HVO), där terminalen i Piteå blir först ut med att genomföra bytet.

- I varje investering vi genomför har vi fokus på miljöaspekterna och satsar därför på fordon med högsta miljöklassningen, säger Lars Johansson, platschef för Shorelinks terminal i Piteå.

I hela Shorelinks verksamhet, som bedrivs på fyra orter, ingår drygt 100 fordon. På ett år förbrukar Shorelink nästan en miljon liter bränsle, varav terminalen vid Haraholmens logistikcenter i Piteå står för nära hälften av förbrukningen.

Byte av bränsle är ett led i en långsiktig satsning där ett stort steg togs för fem år sedan, då man investerade i två eldrivna kranar, vilka har inneburit en besparing på cirka 600.000 liter drivmedel sedan dess.

Shorelink är ett transport- och logistikföretag som bedriver verksamhet vid hamnarna i Skellefteå, Piteå, Luleå och Kalix. Huvudkontoret är placerat på Haraholmen i Piteå.

Företaget hanterar årligen cirka 5 miljoner ton gods och omsätter totalt cirka 245 miljoner kronor. Det finns cirka 220 anställda i hela koncernen.

Annons
Koneo -worklife -620x 320
Annons
hotell