Jenny Frank Företagarna

Jenny Frank, biträdande regionchef och projektledare Företagarna Norrbotten

"Winter is coming..."

Luleå Skapa ett mentorstöd för de företag som öppnar sina dörrar och ger nyanlända människor chansen att komma in på den svenska arbetsmarknaden, skriver Jenny Frank, biträdande regionchef för Företagarna Norrbotten.

En fråga som lyfts om och om igen är företagens nuvarande och kommande svårigheter att rekrytera. Svårigheterna består ofta i att hitta rätt erfarenhet, hitta rätt egenskaper/attityd och kostnad för att ha anställda. I Företagarnas årliga rapport Småföretagarbarometern benämns problemet vara det största hindret för tillväxt hos företagen. Ser vi till kommande år så ser det faktiskt inte ut att bli lättare…

 Bara i Norrbotten kommer minst 42.000 nya individer på arbetsmarknaden behövas för att täcka pensionsavgångar och företagens behov av arbetskraft de kommande 9 åren. Arbetskraftsbristen är påtaglig för många företag redan idag. För att ge ett exempel så tvingades 20 procent av företagen att tacka nej till inkomna ordrar just på grund av arbetskraftsbrist 2016. Det är galet och helt enkelt inte okej. Särskilt inte ur samhällsekonomisk synpunkt.

Den öppna arbetslösheten är historiskt låg, cirka 4 procent. Men faktum är att vi i Norrbotten har en arbetslöshet bland utrikesfödda på cirka 22 procent. Här finns med andra ord kompetens att hämta, på sikt. För sanningen är att det tar tid att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Svårigheter i språk, utbildningar som är svårapplicerade i svenska branscher, kulturkrockar med mera gör att integrationen för nyanlända och utrikesfödda till arbetsmarknaden går långsamt. Det finns kompetens men den överensstämmer inte med den efterfrågan som finns hos företagen.

Det behövs bättre utformade stöd till företagare som väljer att ta emot nyanlända och utrikesfödda för språkträning, praktik eller instegsjobb i sina företag. För det handlar om tid och tid är faktiskt pengar. Särskilt för småföretagare. Varför inte skapa ett mentorstöd som betalas ut till de företag som öppnar sina dörrar och ger människor chansen att komma in? För sanningen är att inte alla som är nya på svensk arbetsmarknad är självgående från första början och det kan ta extra tid och resurser. Särskilt hos ett litet företag där arbetsuppgifterna ofta kan variera utifrån vilket behov företaget har för tillfället.

Jag tror på att fler möten mellan företagare och arbetssökande kan bidra med förståelse från båda hållen. Möten som syftar till att skapa mervärde. Vad söker jag som företagare när jag anställer, vilken utbildning ska jag som arbetssökande välja för att vara anställningsbar. Vilka personliga egenskaper är viktiga och hur ser framtiden ut i den här branschen. En person som får chans att praktisera hos ett företag och sedan utbildar sig för att kunna anställas många gånger väljer att söka jobb hos just det företag denne gjort praktik hos. Där har företag som väljer att ta emot en praktikant på sikt mycket att vinna!

Regeringen utlovar nu satsningar på utbildning av de grupper som bäst behöver dem för att täcka upp den efterfrågan som finns på arbetsmarknaden. Kompetenslyftet ska intensifiera satsningarna på SFI, gymnasieutbildningar, kommunala vuxenutbildningar och yrkeshögskolor. Ett välkommet tillskott där vi på några år förhoppningsvis kan se resultaten.

Det behövs bättre incitament till företagen för att de redan idag ska kunna satsa på nyanlända och på sikt också kunna växa och fortsätta skapa välfärd. Att företag väljer att inte rekrytera trots att behovet finns ska inte vara ett alternativ. Företagen behöver se över sina rutiner för hur de lär upp nyanställda och inte räkna kallt med att hitta personer som är ”job-ready” från dag ett. Men som sagt, det behövs bättre ekonomiska stöd till företagen för att det ska vara lönsamt här och nu att rekrytera utanför sin vanliga målgrupp. 

Jenny Frank 

Biträdande regionchef Företagarna Norrbotten 

Jenny Frank arbetar sedan i augusti som biträdande regionchef på Företagarna Norrbotten och är också projektledare för Företagarna Norrbottens integrationsprojekt Norrbottensmodellen #Bidra30. 

Annons