Caverion och Luleå kommun i muthärva

Luleå Tio anställda vid Luleå kommuns stadsbyggnadsförvaltning misstänks för att ha tagit emot mutor från teknikkonsultföretaget Caverion i en omfattning som kostat skattebetalarna 463.000 kronor.

Caverion är en av kommunens leverantörer. Mutorna har skett i form av hemelektronik, vitvaror och tjänster utförda i de anställdas hem.

Det är tio anställda på stadsbyggnadsförvaltningen som är misstänkta för korruption. Händelserna har skett under perioden 2012-2014. Det var anställda på Caverion som avslöjade missförhållandena och gjorde Luleå kommun uppmärksam på vad som hänt.

Den polisutredning som gjordes när korruptionen upptäcktes hösten 2014 lades ner i brist på bevis.

Stadsbyggnadschef Roger Danell begärde i juni 2017 in en oberoende granskare för att göra en internutredning avseende korruptionsanklagelserna mot förvaltningen och den eventuella ekonomiska skada kommunen lidit. Granskningen har gjorts av revisionsföretaget KPMG. 

KPMG redovisade sin granskning under onsdagen. Den visar att kommunen lidit en ekonomisk skada på 463.000 kronor och man rekommenderar Luleå kommun att begära tillbaka de pengarna. De anställda vid stadsbyggnadsförvaltningen som var inblandade finns inte längre kvar, enligt Roger Danell.

- Det här är självklart helt oacceptabelt och ska inte hända.  Det är vårt ansvar att se till att vi har tydliga rutiner och en fungerande kontrollapparat. Vi kommer att fortsätta utveckla vårt arbete när det gäller hanteringen av beställningar och fakturor, säger stadsbyggnadschef Roger Danell, i ett pressmeddelande.

Enligt utredningen är det en anställd på Caverion som sett till att de kommunanställda fått gåvorna. Den anställde ska ha gjort påslag på mellan 20 och 25 procent på fakturorna till kommunen. Mellanskillnaden har använts till gåvorna, enligt en utredning som Caverion gjort.

Caverion har cirka 50 anställda i Luleå.

Annons
Kontex -620x 320-Standard
Annons
Konferens