LKAB huvudkontor Kiruna

LKAB gjorde ett bra tredje kvartal. Foto: Lennart Håkansson

Högre malmpris och pelletspremie lyfter LKAB

Luleå LKAB:s resultat för tredje kvartalet förbättrades jämfört med samma period fjol, tack vare högre järnmalmspris och högre pelletspremie.

Rörelseresultatet tredje kvartalet blev 1.813 miljoner kronor (273 i fjol) och nettoomsättningen 5.990 mijoner kronor (4.258).

Priset på järnmalm var i snitt 71 dollar per ton under kvartalet, jämfört med 59 dollar under samma kvartal i fjol. Pelletspremien, dvs skillnaden för det högre priset som LKAB får för sina pellets, var var stabil och hög under hela kvartalet. 

"Strategin att maximera pelletsproduktionen ligger fast och av kvartalets totala leveranser utgjordes 81 procent av pellets. Likaså fortsätter arbetet med att effektivisera och öka produktionen inom ramen för genomförda investeringar. Nuvarande produktionsplan innefattar inte rågods från Mertainen och LKAB bedömer i dagsläget att dagbrottsgruvan inte kommer att tas i produktion under den närmaste femårsperioden. Delar av maskinparken vid Mertainen har därför avyttrats under kvartalet, vilket hade en positiv påverkan på resultatet med 202 Mkr", skriver LKAB i en kommentar. 

Under kvartalet har ett strategiarbete inletts med fokus på hur LKAB ska formas efter 2030, när nuvarande huvudnivåer beräknas vara slutbrutna. Arbetet innefattar frågor som fördjupad kunskap om fyndigheterna och utvecklingen av ny teknik och nya metoder, för att stärka konkurrenskraften.

Annons