LkAB satsar på hållbarhet

Grete Solvang Stoltz, HR- och hållbarhetsdirektör på LKAB, och hennes medarbetare. Foto: Magnus Stenberg, Snowgarden.se

LKAB nominerat för satsning på hållbarhet

Luleå Under det senaste decenniet har LKAB investerat i rökgasreningar i alla pelletsverk. Resultatet är att utsläppen av stoft, svaveldioxider, klor och fluor har minskats med upp till 95 procent. Nu är LKAB nominerat till Årets hållbarhetspris.

LKAB har uppsatta mål inom tre områden: ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Under det senaste decenniet har bolaget investerat i rökgasreningar i alla pelletsverk vilket innebär att utsläppen av stoft, svaveldioxider, klor och fluor har minskat med upp till 95 procent.

– Stålframställning med 100 procent LKAB-pellets ger idag även en minskning av koldioxidutsläpp med 14 procent sett över hela värdekedjan, jämfört med medelutsläppen från europeiska stålverk, säger Grete Solvang Stoltz, HR- och hållbarhetsdirektör.

När det gäller social hållbarhet har LKAB under 2016 antagit en ny policy för mänskliga rättigheter, en uppdaterad uppförandekod, en ny ledningsfilosofi och styrdokument för konfliktmineraler.

– Vi arbetar också för ökad jämställdhet. Till exempel har andelen kvinnor i företaget stadigt ökat från början av 2000-talet och uppgår nu till 22 procent, säger Grete Solvang Stoltz.

LKAB arbetar också med ett projekt tillsammans med SSAB och Vattenfall som de kallar för Hybrit. Målet är att framtidens stålindustri ska bli helt koldioxidfri med vätgas som reduktionsmedel i stället för fossilt kol.

Grete Solvang Stoltz tror att deras systematiska arbete med just hållbarhet har gjort att de är nominerade till Årets hållbarhetspris på Luleå Business Awards.

— Hållbarhetsfrågorna har en oerhört viktig roll i vår utveckling och det är därför roligt att det uppmärksammas. Vi har arbetat med hållbarhet under lång tid, ett arbete som nu har synkroniserats med FN:s agenda 2030.

Annons