SSAB masugn

SSAB gjorde ett bra tredje kvartal. Foto: Lennart Håkansson

SSAB ökade försäljning och vinst

Luleå SSAB ökade försäljningen och förbättrade resultatet under tredje kvartalet.

Det visar kvartalsrapporten som blev offentlig på onsdagsmorgonen.

Rörelseresultatet blev tredje kvartalet 1.089 miljoner kronor, mot 707 miljoner samma period i fjol. Vinsten före skatt blev 864 miljoner (461)

Omsättningen blev 16.188 miljoner kronor (13.477).

"Högre priser och högre volymer påverkade resultatet positivt jämfört med samma period 2016. Resultatet minskade med 116 Mkr jämfört med föregående kvartal, på grund av säsongsmässigt lägre aktivitet i Europa samt kostnader för planerade underhållsstopp. Detta motverkades delvis av högre realiserade priser och högre leveranser i Nordamerika", skriver SSAB i kvartalsrapporten.

Kvartalsresultatet blev bättre än vad marknaden räknat med. Rörelsemarginalen blev 6,7 procent mot förväntade 6,2 procent.

SSAB räknar med att leveranserna under årets sista kvartal sammantaget kommer att ligga i nivå med tredje kvartalet.

Annons