Billerud Korsnäs bland de mest hållbara i världen

Kalix Billerud Korsnäs, med en fabrik i Karlsborg utanför Kalix, tillhör de 10 procent mest hållbara företagen i världen, enligt Dow Jones World Index.

Det är inom kategorin Containers & Packaging som Billerud Korsnäs anses vara i världstopp när det gäller hållbarhet. I fabriken i Karlsborg utanför Kalix t6illverkas bland annat cementsäckar som upplöser sig själva, vilket minskar damm och pappersavfall vid hanteringen.

– Att inkluderas bland de mest hållbara företagen i världen är en stor ära som inte bara sporrar utan även förpliktigar. Att bidra till en hållbar utveckling är och förblir själva utgångspunkten för vår långsiktiga strategi om lönsam tillväxt, säger Per Lindberg, vd och koncernchef, Billerud Korsnäs.

Dow Jones hållbarhetsindex (DJSI) är det första globala indexet över hur bolag presterar vad gäller miljö och social och ekonomisk styrning. Årligen analyseras 3.900 av världens största företag från utvecklade och framväxande.

Annons