Klimatkämpar

Inger E Pedersen, affärsrådgivare och Tim Timborn, kommunikatör, på Energikontor Norr som håller i den nya kampanjen Klimatkämpar från Norr. Foto: Energikontor Norr

Energikontor Norr lyfter fram klimatkämpar

Luleå Energikontor Norr vill lyfta fram företag och organisationer som är goda exempel på hur man kan hjälpa andra att arbeta miljövänligt och klimatsmart.

Därför går man nu ut med kampanjen Klimatkämpar från norr, och efterlyser goda exempel. Företag  kan anmäla sig själva och berätta om sina produkter och tjänster som hjälper andra att minska sin klimatpåverkan.

– Vi vet att det finns många norrbottniska leverantörer av klimatsmarta lösningar som gör ett fantastiskt bra jobb, som gör faktisk skillnad för planeten och för sina kunder. Därför vill vi lyfta fram några av de som utmärker sig särskilt inom sitt område som goda exempel, säger Inger E Pedersen, affärsutvecklare på Energikontor Norr.

Under fyra veckor, från 25 september ligger anmälningsfunktionen öppen på Energikontor Norrs hemsida. I slutet av november kommer de utvalda klimatkämparna från norr att presenteras.

Energikontor Norr är ett bolag ägt av Region Norrbotten och Norrbottens 14 kommuner. Bolagets syfte är att vara en kompetensresurs för att öka andelen förnybar energi, hushållning med energi och naturresurser och bidra till en hållbar utveckling i Norrbotten.

Annons