Mårten Görnerup blir vd för Hybrit

Sverige Ska leda LKAB:s, SSAB:s och Vattenfalls gemensamma satsning på en koldioxidfri stålindustri.

Mårten Görnerup har närmast varit vd på Metsol, ett teknik-konsult bolag inom stålsektorn och har en bakgrund inom forskning i metallurgi, skriver Vattenfall i ett pressmeddelande.
– Hybrit är ett spännande framtidsbolag som kan hjälpa oss att förse samhällen med stål och samtidigt uppnå klimatmålen. Det är därför en stor ära för mig att ta mig an uppdraget som vd, säger Mårten Görnerup.
– Mårten Görnerup har en gedigen erfarenhet av så väl stålsektorn som forskarvärlden. Han kommer in med precis den kompetens som initiativet nu behöver, säger Martin Pei, styrelseordförande för Hybrit.

Hybrit har som inriktning att använda vätgas i ståltillverkningen i stället för dagens masugnsteknik. 

Annons