SSAB och LTU vägräcken

Säkrare och effektivare vägräcken är resultatet av ett EU-projekt där LTU och SSAB deltagit.

SSAB och LTU utvecklar säkrare vägräcken

Luleå LTU har tillsammans med SSAB utvecklat vägräcken i höghållfast stål, som blir säkrare och effektivare.

Vägräcken i höghållfast stål kräver mindre mängder stål vilket gör att de kan göras tunnare. Det är resultatet av ett treårigt, EU-finansierat projekt, som nyligen avslutats.

– Förutom att klara större laster i samband med krascher medför höghållfast stål att tunnare vägräcken kan produceras, vilket sparar material och miljö, säger Esa Vuorinen, biträdande professor i materialteknik vid Luleå tekniska universitet.

Projektet HIPEBA (High Performace Steel for Safer and More Competitive Barriers) är finansierat av Research Fund for Carbon and Steel (RFCS). Deltagare i projektet var förutom Luleå tekniska universitet också SSAB, CSM (Italien), Cidaut (Spanien), Copro (EU), Hiasa (Spanien) och STA (Storbritannien).

Annons