Byggkostnaderna fortsätter öka

Sverige Under det senaste året har entreprenörernas kostnad ökat med 2,6 procent, enligt SCB.

Under perioden februari till mars 2018 minskade priserna svagt, med 0,1 procent, men under perioden mars 2017 till mars 2018 har kostnaden ökat med 2,6 procent.

Enligt SCB beror ökningen till stor del på ökade materialkostnader, där armeringsstål står för den största ökningen, samt ökade kostnader för maskiner och löner.

Annons
Annons