Bygge i Kiruna

Bygge på Jägarskoleområdet i Kiruna. Foto: Lennart Håkansson

LKAB gör den största byggsatsningen i Kirunas historia

Kiruna LKAB ska bygga tusentals bostäder och kommersiella lokaler i Kirunas nya centrum de närmaste åren.

– Vi har byggt mest hittills. Vi kommer att återuppbygga de volymer vi påverkar, mer än hälften av nya Kiruna, säger Stefan Hämäläinen, direktör för LKAB:s samhällsomvandlingar.

LKAB har byggt 400 nya lägenheter. Ytterligare 650 lägenheter är påbörjade. Samtidigt har LKAB hittills rivit 158 lägenheter. Nya områden med färdiga detaljplaner och pågående markarbeten är Luossavaara som rymmer 200 bostäder, Jägarskolan som rymmer 450 bostäder och kvarteren i Kirunas nya centrum.

– Det har byggts över dubbelt så många bostäder som det rivits. Vi tar vårt ansvar att säkra mark så att vi kan bygga nya hus till alla berörda husägare. LKAB är överlägset största aktören i nya centrum där vi bygger kvarter 4, 6, 7, 8 och 9, säger Joakim Björnström, chef för samhällsomvandlingen i Kiruna.

Ett efter ett drar nu fler byggprojekt igång.

– Vi har redan ordnat nya bostäder åt över 300 familjer, både i nyproduktion och i äldre bestånd. Väljer nuvarande hyresvärdar pengar istället för nya hyreshus så får hyresgästerna en ny lägenhet hos oss. Vi bygger hela tiden nytt för att se till att alla erbjuds en bostad, det säkerställer bostadsbyggandet i Kiruna, säger Siv Aidanpää-Edlert, vd för LKAB Fastigheter.

Annons