LKAB Kiruna vinter

LKAB slog produktionsrekord under första kvartalet. Foto: Lennart Håkansson

LKAB slår produktionsrekord

Luleå I delårsrapporten för första kvartalet redovisar LKAB produktionsrekord och spår fortsatt god efterfrågan.

Produktionen under första kvartalet gick upp till 7,3 miljoner ton, jämfört med 7,2 miljoner ton första kvartalet i fjol.

Intäkterna ökade till 6,2 miljarder kronor, jämfört med 5,5 miljarder samma kvartal i fjol.

Rörelseresultatet försämrades och blev 1.561 miljoner kronor, mot 1.689 miljoner i fjol. Men om man räknar bort kostnaderna för den pågående samhällsomvandlingen i Malmfälten så var det underliggande rörelseresultatet 23 procent bättre än i fjol, 2.357 miljoner kronor (1.920).

LKAB:s kunder efterfrågar mer järnmalmspellets än vad som är kontrakterat. Att öka volymerna, både på kort och lång sikt är LKAB:s strategi, liksom att öka produktiviteten.

- Vi befinner oss i ett läge där vi planerar för nästa generations gruva, förädling och logistik – som kan leverera högre volymer av kvalitativa produkter till stålindustrin, men med mindre resurser och lägre miljöpåverkan, säger Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB.  

Annons