Dag Hartelius FRA

Dag Hartelius, FRA:s generaldirektör, talar vid konferensen om cybersäkerhet på Luleå tekniska universitet. Foto: Lennart Håkansson

Ökat cyberskydd för svenska företag framöver

Luleå Viktiga samhällsfunktioner som Vattenfalls kraftverk och företag med känslig verksamhet ska få möjligheter att öka sitt skydd mot dataintrång i framtiden. Det sa FRA:s generaldirektör Dag Hartelius när han talade vid en konferens om cybersäkerhet i Luleå under fredagen.

Även privata företag ska kunna få ökat skydd sa Dag Hartelius.

Han framhöll också vikten av att tänka på säkerhet i vardagsarbetet, med så enkla men viktiga saker som bättre lösenord.

Heldagsseminariet Cybersäkerhet - hur klarar Sverige det pågående kriget? pågick under hela fredagen vid Luleå tekniska universitet. Temat var digitaliseringen av samhället och de nya hot och risker som den innebär för företag, myndigheter och organisationer, med dataintrång och cyberattacker.

Andra talare var generalmajor Fredrik Robertsson, ansvarig för Cyberförsvaret i Försvarsmakten, Ellen Grev, chef för Saabs affärsenhet Cyber Security, Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef på Internetstiftelsen i Sverige (IIS) och en av få i världen som är utsedda till "crypto officers", som har tillgång till internets centrala funktioner och Nils Svartz, överdirektör för Myndigheten för samhållsskydd och beredskap, MSB.

Arrangörer var Luleå tekniska universtiet, Luleå kommun och Luleå Näringsliv.