Triumf-projektet avslutas

Luleå Triumf-projektet avslutas under tisdagen efter tre år med totalt 800 deltagare.

Triumf står för Tillväxtrådgivning i Unga och Marknadsetablerade Företag.

Projektet har drivits av Almi tillsammans med Luleå tekniska universitet och Umeå universitet. Det har vänt sig till unga och marknadsetablerade företag med potential att växa.

I projektet har de fått tillgång till affärsrådgivare, experter och metoder för utveckling och tillväxt. Mål för tillväxt, både vad gäller omsättningsökning och en ökning av antal anställda, har satts av deltagarna själva.

800 företag har deltagit i projektet under projektperioden på tre år. 

Nu avslutas det med Triumf-dagen den 10 april i Luleå och Umeå. Deltagarna får ta del av goda exempel på företag i Norrbotten och Västerbotten och deras erfarenheter och syn på hur man är en ”attraktiv arbetsgivare”.

Finansiärerna bakom Triumf är Tillväxtverket, Almi Nord, Region Västerbotten, Region Norrbotten, Luleå tekniska universitet samt Umeå universitet.