Lennart Håkansson vekens bild

Lennart Håkansson, Affärer i norr. Foto: Viveka Österman

Fler företag borde delta i samhällsdiskussionen

Krönika De som skapar jobb och utveckling borde delta mer i debatten. Ta chansen och påverka RUS i Norrbotten, skriver Lennart Håkansson i sin krönika.

När man följer samhällsdebatten, både lokalt och på riksnivå, slås man av hur sällan det kommer fram erfarenheter och perspektiv från de som skapar jobb och utveckling. Alla har synpunkter på hur tillgångar ska fördelas, men hur de skapas tycks vara mindre intressant.

Till en del beror det på att entreprenörer och företagare av olika skäl inte deltar i debatten. De flesta arbetar hellre än snackar. Det är så att säga mera verkstad, och mindre ord. Det är synd, för viktiga aspekter kommer inte med i det offentliga samtalet.

I skuggan av valdebatten som blir allt intensivare när valet närmar sig, så pågår ett arbete med Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030, med den klingande förkortningen RUS.

Det är Region Norrbotten som arbetar med hur Norrbotten kan utvecklas de närmaste tio åren. Man har försökt förankra arbetet med möten och seminarier under våren. Vid den konferens jag deltog i kunde man, som ofta i sådana här sammanhang, konstatera att det inte fanns särskilt många entreprenörer och företagare närvarande.

Nu är RUS ute på remiss, och alla som vill kan lämna synpunkter på vad som skulle behövas för att få fart på utvecklingen i Norrbotten. Och det behövs. Norrbottens befolkning är idag till och med lägre än den var 1955.

Så alla idéer och tankar om hur vi kan utnyttja våra tillgångar i näringslivet och locka hit fler företagare som kan bidra till utvecklingen är värdefulla. Det är angeläget att även företagare deltar med sina perspektiv.

Remisstiden går ut den 28 september. Utredningen kan laddas ner här: Region Norrbotten RUS

Lennart Håkansson

Ansvarig utgivare för Affärer i norr

Annons