Nyab

Björn Lindbäck och Magnus Granljung, Nyab Infrastruktur. Foto: Nyab

Nyab tecknar ramavtal med Kalix

Luleå Nyab Infrastruktur tecknar fyraårigt ramavtal med Kalix kommun, värt 70 miljoner kronor.

Ramavtalet omfattar mark- och anläggningsarbeten, vatten och avlopp, och asfaltsarbeten. Avtalstiden sträcker sig över fyra år. 

- Detta var för vår del ett prioriterat kontrakt. Det går i linje med vår ambition att ha en hög marknadsnärvaro i östra Norrbotten samt att bygga en bas som består av fleråriga avtal för att kunna hantera vår tillväxttakt på ett bra vis. Jag och flertalet av mina kollegor är dessutom kalixbor och ser framemot att leverera ett högkvalitativt arbete åt kommunen och dess invånare, säger Björn Lindbäck, arbetschef på Nyab Infrastruktur.

Nyab Infrastruktur är dotterbolag till Nyab Sverige AB och har varit verksamt i mindre än ett år, men ökat snabbt och rekryterat fler medarbetare.

- Detta kontrakt ger oss en bas och grund att rekrytera ytterligare medarbetare, som vill växa med oss, säger Magnus Granljung, vd på Nyab Infrastruktur.

Annons