Stora Nolia

Henrik Lavin, vd på Norrmaskiner, var en av många nöjda utställare på årets Noliamässa. Foto: Stora Nolia

Stora Nolia både tappade och ökade

Piteå Mässan Stora Nolia, som avslutades i Piteå i helgen, kan räkna in 90.524 besökare under de nio dagar mässan pågick.

Det innebär en ökning jämfört med förra året då mässan hölls i Umeå och hade 78.821 besökare. Men det innebär samtidigt en minskning jämfört med när den hölls i Piteå för två år sedan och hade 99.379 besökare.

I år prövade man sälja ett mässband som gav tillträde till mässans alla nio dagar, ett försök som enligt arrangörerna fallit väl ut.

- Vår statistik visar att drygt var tredje besökare valt att köpa bandet. Samtidigt är det en pedagogisk utmaning att visa på bandets faktiska effekt på besökssiffrorna. Det vi får räkna är 90.527 besökare till årets mässa. Men vår preliminära, interna statistik, visar att bandet gjort att besökarna gått så många dagar till mässan att den verkliga besökssiffran snarare ligger mellan 100.000-120.000 besökare, säger Peter Kattilasaari, projektledare för Stora Nolia.

Enligt Scandinavian Fair Controls mätning kom det 90.524 besökare till Stora Nolia i Piteå i år.

Mässan Stora Nolia hålls vartannat år i Piteå och vartannat år i Umeå.

Annons