Vattenfall vädersäkrar

Vattenfall satsar 100 miljoner på att vädersäkra och modernisera elnätet i Kiruna kommun.

Vattenfall satsar 100 miljoner i Kiruna

Kiruna Vattenfall Eldistribution ska de närmaste åren investera cirka 100miljoner kronor på att vädersäkra och modernisera elnätet i Kiruna kommun.

̶  Vi höjer kapaciteten och vädersäkrar elnätet i och runt Kiruna för att säkerställa en trygg och säker elleverans för våra kunder, men också möjliggöra för etablering av ny elintensiv industri. I kombination med stadsflytten innebär det att vi har väldigt många planerade projekt de närmaste åren och därmed ett stort behov av entreprenörer i området, säger Peter Arvidsson, projektledare vid Vattenfall Eldistribution.

Behoven av förnyelse och kapacitetshöjande åtgärder är stora för att elleveranserna ska vara tillförlitliga och samhällets växande behov av el ska kunna tillgodoses. Omställningen till ett fossilfritt samhälle och framtida etableringar av elintensiv industri ökar också kraven på elnätet. 

Fram till år 2020 reinvesteras cirka 102,5 miljoner kronor i vädersäkring av glesbygdsnätet i Kiruna. Ett tiotal exploateringsprojekt är kopplade till flytten av Kiruna stad. Utöver det pågår en rad projekt för att byta ut nätstationer och förbättra elkvaliteten, skriver Vattenfall i ett pressmeddelande.

Annons