Bengt Grahn

Bengt Grahn, grundare av Compodium International.

Compodium utsedda till Klimatkämpar från norr

Luleå Luleåföretaget Compodium International AB har utsetts till Klimatkämpar från norr.

Compodium är föregångare när det gäller digitala kommunikationslösningar, med en videoplattform som håller sådan kvalitet och säkerhet att den kan användas istället för fysiska möten inom verksamheter som till exempel sjukvård och försvar. 

– Det är hedrande och jättekul! Det känns väldigt uppmuntrande att det vi gör i vår vardag ger genklang, säger Bengt Grahn, vd och grundare av Compodium. 

Det är Energikontor Norr som för andra året utser norrbottniska företag som genom sina produkter eller tjänster hjälper sina kunder att minska energianvändning och koldioxidutsläpp, till klimatkämpar.

Energikontor Norr ägs av Region Norrbotten och kommunerna i länet, och har som uppgift att kostnadsfritt hjälpa företag och myndigheter att öka andelen förnybar energi, hushålla med energi och naturresurser och bidra till hållbar utveckling.

Annons