Armering i Markbygden

Armering av fundament till vindkraftverk i Markbygden Ett. Det stora projektet har lett till att Hercules Armering etablerat en fabrik i Piteå. Foto: Lennart Håkansson

Hercules bygger armeringsfabrik i Piteå

Piteå Företaget Hercules Armering har etablerat en armeringsfabrik på Backen i Piteå, skriver Piteå-Tidningen.

Den nya fabriken kan förse norra Sverige med armering.

– Vi ser en marknad i norra Sverige och har valt att satsa på att etablera en komplett armeringsfabrik. På så sätt kan vi kapa kostnaderna för transporter och material, erbjuda specialanpassad armering snabbare och enklare och få en minskad miljöbelastning, säger George Afram, chef för Hercules Armering, till Piteå-Tidningen.

Etableringen blev aktuell när Hercules fick i uppdrag att leverera armering till  NCC Infrastructure som gjuter vindkraftsfundament i vindkraftsparken Markbygden Ett. 

Annons