Lantmäteriet skapar nya jobb i Kiruna

Kiruna Regeringen har tilldelat Lantmäteriet 45 miljoner kronor för att skapa nya arbetstillfällen i Kiruna som kompensation för att Radiotjänst avvecklas.

Läntmäteriet har redan verksamhet i Kiruna. Efter årskiftet startar arbetet med att utöka verksamheten där med cirka 50 arbetstillfällen.

I måndags fattade riksdagen beslut att ge Lantmäteriet utökat anslag och under torsdagen verkställdes det av regeringen när den fastställde regleringsbrevet.

Satsningen i Kiruna ska stärka Lantmäteriets arbete med att skapa en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess som är smartare och mer effektiv än idag.

Annons